Instruktør
Agnete Braband Seitzberg
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Anni Creutzburg
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Bent Mogensen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Else Marie Hundewadt
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Eva Ørndrup
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Gert Pedersen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Louise kirk Strøbæk
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Merete Hansen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Mette Grevsen Larsen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Mie Jørgensen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Ninna Olausson
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Winnie Bukkjær
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Aase Gottlieb
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen